Kobarmajanduse mõiste argiteadvuses

Klastri mõiste oma paljutähenduselisuses on regulaarse järjepidevusega Eesti avalikku ruumi tekkinud kuskil 90ndate keskpaiku, kui esmalt muusikaarvustustes hakati kõrvukriipivaid kromaatilisi akorde osana muusika “ainest” analüüsima. Lugedes Evi Arujärve artikleid, näiteks Postimehest, võib seda väljendit perioodil 1996 – 1999 pidada Arujärve ainukasutatuks. Mingil hetkel hakkas klasteranalüüs geneetika ning arvutiklastrid infotehnoloogia populariseerumisega avalikku ruumi tungima. Klaster Michael…