eRiik koalitsioonileppes

Kirjapandust leidis hoolikas lugeja muu hulgas ja ridade vahelt ka paar uut huvitavat tehnoloogiaprojekti. Näiteks üleriigilise kriisikommunikatsioonisüsteemi. Riigieelarve koostamise ja elluviimise läbipaistvus. Intellektuaalselt huvitav saab olema ka “eRiigi põhimõtete” abil “ravi kulude muutmise läbipaistvaks, kontrollitavaks ja omavahel võrreldavaks”. Põllumajandusministeeriumile plaanitakse innovatsioonieelarve kahekordset kasvu. Innovatsiooni lõigus oli suisa otseütlevat käänet kasutatud: “79. Toetamaks Eesti suundumist teadmistepõhilisele…