Jäik seisukoht avatuse suhtes

Diplomitöid hindavale komisjonile laekus päev enne tööde kaitsmist kirjalik soov ettevõtjalt, kelle juures tudeng oli oma diplomitöö teostanud. Ettevõtja soovis kuulutada diplomitöö kaitsmise kinniseks. Põhjus – tudeng oli ettevõttes tööd tehes täitnud lepingut, milles tarkvara arendav ettevõte oli allhankijana kohustunud kolmandatele osapooltele tehtud töö sisu mitte avalikustama. Tudeng oli sellest tehtud tööst vormistanud aga ka…