i2010 – ebaõnnestunnud iPodi halo

Meie (Euroopa Liidu) komisjon kiitis heaks i2010, asendamaks ootamatult otsasaanud e2005. Infoühiskonna edendamine eesmärgiga teenida (majandus)kasvu ja tööhõivet on selge ja loihtsalt argumenteeritav lähenemine, samas paistab eeesmärgini jõudmiseks plaanitud poliitikate, tegevuskavade, programmide, rahaeraldiste, motivatsioonide jms hulgast vastu rabe mõttekäik. Kui ainsaks sooviks oli “e” asendamine “i”ga, lootuses, et saadakse osa iPodi halost, on asi ebaõnnestunud.…