648:14

Sellise ülekaaluka hääleenamusega lükkas Euroopa Parlament teisel lugemisel tagasi liikmesriikide valitsuste ja Euroopa Komisjoni toetuse saanud “Arvutijuhitavate leiutiste patendi” (nn. tarkvarapatendi) direktiivi. Asjaga seega mõneks ajaks kindlasti joon all, sest spokesman Oliver Drewesi sõnade kohaselt: “commission has no intention of submitting a new software-patents proposal”