Kui mõrvarit ei leia, tuleb tapariista valmistaja üles puua!

Sellise jabura järelduseni võib jõuda, kui kuu aja eest välja kuulutatud USA Ülemkohtu otsust failivahetustarkvara valmistanud firmade üle laiendada muudele tuttavatele eluvaldkondadele. Teema – kas tehnoloogia valmistaja peab vastutama oma klientide võimalike väärtegude eest, mis korda saadetud selle tehnoloogia abil, ei ole uus. Juba 20 aastat tagasi jõudis samale õigusmõistmise tasemele välja Hollywoodi filmikompanii Universal…