Reostaja maksab printsiibi rakendatavus avalikus meediaruumis

Tänasel konverentsil “Keha meediapeeglis” jäi kõlama valdav rahulolematus meediatarbijat alavääristavas ning ühiskonda stereotüüpsetesse soorollidesse kammitsevas peavoolus. Tarbijana tunnen ka mina end alavääristatuna, kui pean seksistlikus (mitte segi ajada seksuaalsusega, eks?) maneeris reklaamides kasutatud naistekehadega oma avalikku ruumi jagama. Seda nimetan avaliku ruumi pornofitseerumiseks, mille kõrval igasugused kohukesekampaaniad on värskendav sõõm õhku. Ümbritsevasse keskkonda suhtestume igaüks…