Eurostat Interneti kasutatavusest

Eestis tänased lehed avastanud Eurostati uuringud. Postimehe tähelepanu all The digital divide in Europe – Issue number 38/2005 ja EPL omakorda leidnud News release 43/2005 “85% of students used the internet in 2004” (.pdf) Postimehele kommentaari andes püüdsin tähelepanu juhtida just regionaalsele mõõtmele, kus Läänemere regioon hakkab muu Euroopa tasandil soolises aspektis võrdsema jaotuse poolest…