Administratiivpoliitiline retoorika

Kuna MKM oma möödunud aasta innovatsioonivalla tegevustes kirjutas mitmeti mõistetava lõigu innovatsiooniauditi teemal: “2005. aastal viidi läbi 58 innovatsiooniauditit, millega ettevõtted jäid valdavalt rahule  (innovatsiooniauditite läbiviimist hindasid ettevõtted 5-palli skaalal hindega 4,1). 2006. ja 2007. aastal leiab aset programmi sihtgrupi laiendamine ja programmi üldistamine “ettevõtte diagnostika programmiks”, töötades samas välja jätkuhindamismetoodikaid esmase diagnostika läbinud ettevõtetele.…

Innovatsiooniaudit revisited

EAS on aastal 2005 toetanud igati asjalikku tegevust – aidata ettevõtjatel enda jaoks mõtestada innovatsiooni olemust vähe süstemaatilisemal viisil ning selle mõtestuse tulemusel tegudele asuda. 2,5 miljoni kroonist programmi nimetati “piloodiks” ning 15 koolitatud konsultandi abil kaeti 58 ettevõtet. Kuna konsultant sai tehtud töö ja vaeva tasuks kuskil 25 tuhande krooni kanti, näitab väike arvutus,…