Uus Teadus- ja Arendustegevuse ning Innovatsiooni Strateegia

Hetk tagasi kiitis TAN heaks Riigikogule esitatava eelnõu “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013”, mille avalike dokumentide kõrval on ka üks kokkuvõtlik pilt nimega “TA&I strateegias käsitletud võtmevaldkonnad ning neid toetavate horisontaalsete meetmete maht ja prioriteeritus ajavahemikus 2007-2010.” Ehk milline saab olema see kapsas mida kavatsetakse kasta ning milline taim jääb paremaid aegu…