Skype 4

Mitte versiooniuuendusele ei viita see pealkiri vaid sellele, et 29. augustil 2003 oli Skypel veel 0 kasutajat. Järgmisest päevast hakkas maailm muutuma. Lihtne, kui Harju Loogilist tsiteerida.