Mure kui müra

On teiega juhtunud nii, et keegi tuleb oma murega, et seda jagada? Poole väiksem mure pidi pärast järgi jääma. Mina panin tähele aga ootamatult ühte teist, veidi muret juurdetekitavat asja –  inimesed, kes tulevad oma murejutuga ei suuda selgitada, milles see mure seisneb. On silmnähtavalt mures ja valmis seda jagama, kuid rääkima asudes on jutt…