Punktid ETV hommikuprogrammi seoses e-demokraatia hetkeseisuga

Mida sellises varahommikuses viieminutilises formaadis ikka tõdeda jõuab. Kui, siis ehk markeerida järgmist: ühiskonna asjades kaasa rääkimise barjäär on madalam, kui kunagi varem. seda on võimaldanud vaba ligipääs informatsioonile, info edastamise vabadus ning eneseväljenduse vabadus. aastaks 2008 on Internet kujunenud maailmas laiemalt ning ka Eestis peamiseks kodanikuaktiivsust ja kaasamõtlemist kandvaks keskkonnaks. Kõrtsis, kirikus, kodus, raadios,…