Iraagi Reality TV hack Serbias

Vaatasin, et kimp mehi on kogunenud Slavija Luxi lobbys teleka juurde ja vehib kätega nagu oleks kohalik korvpall mängus. Hoopis mingi imelik telesaade, kus islami/araabia rõivastuse ja adutavate sümbolitega keskkonnas kulgeb mingi isikliki draama. Istub mees relvastatud valvurite vahel, taob kätega vastu pead ja räägib midagi, eemal hulk naisi tema peale karjumas, vahele kaaadrid linnast…

eRiik koalitsioonileppes

Kirjapandust leidis hoolikas lugeja muu hulgas ja ridade vahelt ka paar uut huvitavat tehnoloogiaprojekti. Näiteks üleriigilise kriisikommunikatsioonisüsteemi. Riigieelarve koostamise ja elluviimise läbipaistvus. Intellektuaalselt huvitav saab olema ka “eRiigi põhimõtete” abil “ravi kulude muutmise läbipaistvaks, kontrollitavaks ja omavahel võrreldavaks”. Põllumajandusministeeriumile plaanitakse innovatsioonieelarve kahekordset kasvu. Innovatsiooni lõigus oli suisa otseütlevat käänet kasutatud: “79. Toetamaks Eesti suundumist teadmistepõhilisele…

eDemokraatia seminarilt: Vana lugu vanemahüvitisest ja osalusdemokraatiast

Sügisel 2003 menetleti Riigikogus Vanemahüvitise seaduse eelnõu 125 SE ning oli ka valitsevast lõpliku tõe koalitsioonist erinevaid seisukohti. Osad väljendasid neid avalikult novembrikuisel toompeaesisel. Sotsiaalkomisjon, kohtunud erinevate seisukohtade esindajatega asus juhtunud oma erakorralisel istungil arutlema. Järgmise nädala korraliselt istungi protokollist leiame märke: “Komisjoni esimees Mai Treial luges komisjoni liikmetele ette võrdset vanemahüvitist nõudva meeleavalduse pöördumise(…

Isavaba vanemahüvitis

Sain kirja Katrinilt, kus ta kutsus ettepanekule 595 SE I toetust avaldama. Mina toetust ei avaldanud. Seda kahel põhjusel: – esiteks leian, et ei praeguses vanemahüvituse seaduses nagu ka menetlusse antud vanemahüvitise seaduse muutmise eelnõus pole isade lapsehoolduspuhkus piisaval määral pere jaoks motiveeritud. Pikenev hüvitatav periood võiks just tulla sisse läbi isade kohustusliku perioodi sisseviimise,…

Mikromeedia maailm

E-demokraatia seminaril plaanin rääkida ka ühest mikromaailmast, mis on suure meediamaailma sees ja oma mahult suurem, kui meediamaailm ise. Eesti kolme suurema päevalehe veebiväljaannete lugejad jätavad iga kuu 95 tuhat online kommentaari kogumahus ligi 20 miljonit täheruumi, mis on keskmiselt ligi 2 korda enam, kui kõikide päevalehtede igakuine sisu kokku. Epl.ee kommentaaride maht täheruumides arvestatuna…

xBOX vs PS2 – kohtukeiss haigetele, võitja Microsoft

Veebruaris 2002 kaebas Immersioni esindaja Morgan Chu Irell & Manella advokaadibüroost Oaklandis ühe matsuga kohtusse nii Microsofti kui ka Sony. Immersion poolne otsus oli raske, sest firmale tähendas see tõenäoliselt toonase aastakäibega võrreldavaid kohtukulusid. Microsoftil oli see raske aeg – samal ajal oli käimas kohtuasjad Be, Novelli ja Intertrustiga (mille kohtuväliste kokkulepete hinnaks kujunes Microsoftile…

Jälle 2005 dekaloog, seekord Mitchell Levy oma

Viimastel aastatel olen sattunud temaga koos istuma mingites ühistes konverentsipaneelides eksootilistes ja kiireltarenevates riikides. Mitchell saatis just oma uue raamatu HappyAbout ning jälle türmistas mind 10 trendi (käsku, reeglit, mõtet vms) ekspluateerimine. Tea, mis siis saab, kuid korraga pärast kuuendat mõtted otsa saavad? Edasi punnitada kuni kümme täis saab? Siin sama värk – kaalud ja…

Skype unhalo

The Economisti analüütikud on praegu vaikselt pikemat analüüsi ette valmistamas, arvajatega rääkimas ka fikskõnede turust ja ikka jääb Skype neile jalgu. Kuna eri voipikasutajate osa olla erakasutajate turul aastaga (kahe?)kümnekordistunud ja 100 miljoni kasutaja piir ületatud (ilmselt announcivad nad ka selle teate alles suveks, kui Forresteri käiv uuring asjale veelgi kinnitust leiab) on ka vanad…

The Long Boom revisited

Ilmus kord selline raamat ka eesti keeles. Üks autoreist, Peter Leyden kõneles ka Pärnus ning rääkis oma suurest meemist peaministri lähikonnale sütitava tunni. Autorite järgi on meem “inimeste mõtlemist ja tegutsemist mõjutav, kiiresti leviv idee”. Tema meem nakatas vähemalt meeetri kauguselt. Lääneranniku murre ja muretu olek, tärkava Michael Porteri lemmik. Nüüd, viis aastat hiljem võib…

Autoriversioon

Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Juurteta puu ei kasva. Sõnaseaded traditsioonide väärtustamisest ning kogukonna igikestvast ühtsusvajadusest on ikka meid saatnud. Seades neisse vesteisse olulisemale kohale edasipürgimise, saame ka tunduvalt teise tähendusruumi – tulevikuvisioonita pole minevikul tähtsust, edasipürgivate kasvudeta mädanevad ka juured. Avatud maailma väljakutsete teadvustamise ning kohanemisega seotud identiteedivaegused, oma mineviku pideva ümberhindamise vajadus…

Tiigrihüppe kolmanda x-aastaku visioon

Terve päev Tiigrihüppe ajurünnakut. Olid esimesed kaks neliaastakut, Tiigrihüpe ja Tiigrihüpe +, kuhu see kolmaski pääseb. Kuidas saaks traadilt ja kastilt aga sisule end keerata? Mida mina aastateks 2006-2008 välja pakun: 1. Ligipääs: Igale õpilasele on tagatud sügisest 2006 kooli vahendusel ligipääs personaalsele internetipõhisele õpi- ja kommunikatsioonikeskkonnale vähemalt 10 tunni ulatuses nädalas. Tegelikult on ligipääsu…

Poliitiliselt korrektne matemaatika

Tänases EPLi arvamusloos urtreerib akadeemik Aaviksoo Eesti ühiskonnas aset leidvat ülepolitiseeritust, jõudes välja poliitiliselt korrektse korrutustabelini. Pikantse nüansina laseb akadeemik meil siseneda semantilisse arutellu ka sõna raudne väiketähega alustatud kuju ning jutumärkidesse asetamise tagamaadest. “Pole ka ime – vaid võimu ümber toimuv askeldamine politiseerib iseenesest kõik küsimused korrutustabelini välja ja vähemasti “raudse” loogika kohaselt peaks…

Immigrandiviha kasv Euroopas

Sõelusin OECD tööturu ja sotsiaalsektori andmebaase pidi ning sain kinnituse tõdemusele, et immigratsiooni tase Euroopas on püsinud viimase 10 aasta jooksul valdavalt stabiilne, kuid inimeste arust on neid just viimastel aastatel kuidagi “liialt palju saanud” ning möödunud sügisese uurimusse pühjal arvavad inimesed, et immigrante on nende riigist 2-3 korda suurem osa elanikkonnast, kui seda tegelikult…

Builders dream of wet cement, IT firmade juhid…?

IT firmade juhid näevad unes kasvu. Korralikku kasvu, mitte mingit kümneprotsendilist siksitamist. Kuu ajaga mulle kätte sattunud juba 4-5 uuringut, neist viimane oli Eurocomwolrdwide uuring (ükski neist just mitte väga esinduslik, kuid suund kõigil samavõrd optimistlik), kus IT firmade juhid usuvad “uue kasvuajastu algust”. Kus aga täpsemalt see kasv siis toimub? Uuringu lühikokkuvõttes selles just…

Nationalis Gogoli remix

Londoni West Endi Nationali järjekordne julgustükk on Gogoli “Revident” tükkideks võtta ja “The UN Inspector” nime all suveks ooper lavastada. Eelmise suurema häda said nad kaela, kui Nationali uue juhi Hytneri õhutusel Jerry Springeri nimelise ooperitüki tegid. Praegu Inglismaal tuuril olev ooper on saanud kriitikultelt juba 14 eri auhinda ning vähemalt kolm kohtuasja kristlikelt usuliikumistelt.…

Kaplani järjekordne ohver – Vaher

Ikka ja alati on hoiatatud ülepeakaela tasakaalus tulemuskaardi juurutamisest, eriti veeel avalikus sektoris. Kontseptuaalselt haarav ja terviklik, samas pikaajalist organisatsiooni kultuuri järjepidevust nõudev. Mida aasta edasi, seda rohkem kombineeritakse tasakaalus tulemuskaarti muude juhtimistööriistadega ning seda eelkõige organisatsioonisisese ja avaliku kommunikatsiooni paremate tulemuste saavutamiseks. Nüüd siis Kaplani vitsad peksavad? Möödunud aasta Riigiametnike Foorumil läbisid saali mitmed…

WSA kandidaatide registreerimine veel kolm päeva

Kuna võistlusel pole seni veebilehte püsti ja info liigub vaid liste pidi, tuleb enne kella kukkumist veel innustada oma algatusi esitama. World Summit Award (WSA) on võistlus, mille käigus selgitatakse välja ja tutvustatakse maailma parimaid e-valdkonna projekte. Konkursi eesmärgiks on kultuuriliste erinevuste ja identiteedi tunnustamine, mitmesuguste sisuteenuste loomine ning hariduse, teaduse ja kultuuripärandi digitaliseerimine. 2005.…

Kas dinosaurustel oli 10 reeglit, mis pidid neid väljasuremisest päästma?

Peter Chernin on üks Rupert Murdochi meediaimpeeriumi News Corporation tegevjuhte. Kunagine maailmavallutusplaan on asendunud konservatiivsuse ja alahoidlikkkusega ning muude suurmeediajuhtidele imponeerib kristlike alluuridega dekalog, mille Peter septembris 2004 Forrester Consumer Forumil välja käis. Dinosaurused haistavad jääaega ning vaja kümnest käsust johtuma hakata. Teema nime all Peter Chernin’s 10 rules for media survival on möödunud sügisest…